اشتباه

تمداد,temdad,تست زنی هوشمند

تست زنی هوشمند

  پنج‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | 13:11   0 نظر    بازدید

* اشتباه تصور نادرستی است که انسان از واقعیت دارد.

* در حقوق ایران عیوب اراده منحصر در اشتباه و اکراه است برخلاف حقوق فرانسه که علاوه بر این دو تدلیس نیز از عیوب اراده به شمار می رود.

* اشتباه یکی از عیوب اراده است و سه حالت دارد: گاهی موجب بطلان عقد است، گاهی به مشتبه حق فسخ می دهد و گاهی هیچ اثری ندارد.

 

* اشتباهاتی که موجب بطلان عقد است:

1- اشتباه در وجود علت تعهد یا جهت تعهد: ماده 361 قانون مدنی از مصادیق اشتباه در وجود علت تعهد است: اگر در بیع عین معین معلوم شود که بیع وجود نداشته، بیع باطل است.

2- اشتباه در نوع عقد: ماده ۱۹۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله‌ي آن، انشاء معامله مي‌نمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين، همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء آن را داشته است وگرنه معامله باطل خواهد بود.

3- اشتباه در جنس مورد عقد یا هویت موضوع عقد: مانند فروش طلا به جای نقره (ماده 200 قانون مدنی).

4- اشتباه در شخص طرف معامله در صورتی که شخصیت او علت عمده عقد باشد (قسمت دوم ماده 201 قانون مدنی): به عنوان مثال در عقد نکاح شخصیت طرفین علت عمده عقد است. ماده 1067 قانون مدنی: «تعيين زن و شوهر به نحوي كه براي هيچ يك از طرفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشد شرط صحت نكاح است». در قراردادهای رایگان و تبرعی مانند هبه این گونه است. بنابراین اگر شخصی مال خود را به تصور این که دیگری برادر رضاعی اوست هبه کند ولی بعداً متوجه شود برادر رضاعی او نبوده، هبه باطل است.

5- اشتباه در اوصاف اساسی عقد یا اشتباه در خود موضوع عقد (ماده 200 قانون مدنی) : مانند خرید کفش زنانه به جای کفش مردانه. البته اگر وصف اساسی، فقط در تصور یکی از طرفین باشد و در مورد آن توافقی صورت نگرفته باشد اشتباه درآن باطل کننده عقد نیست. به بیان دیگر . وجود وصف اساسی اگر شرط نشده باشد مخلّ عقد نیست.

+ ملاک در اوصاف اساسی، «ملاک شخصی» است یعنی بین طرفین عقد یک وصف، وصف اساسی باشد هر چند عرف آن را وصف اساسی نداند.

+ منظور از «عدم نفوذ» در ماده 200 قانون مدنی، «بطلان» است.

6- اشتباه در اوصاف جانشین ذات: شخصی ظرفی را به عنوان این که عتیقه باشد خریداری می کند ولی در واقع عتیقه نباشد. منظور از وصف ذاتی همان وصف اساسی مورد معامله است که اشتباه در آن باعث بطلان عقد می شود

 

* اشتباهی که موجب بطلان نیست بلکه فقط به مشتبه حق فسخ می دهد:

1- اشتباه در وصف اساسی در عقد نکاح حتی اگر شرط شود.

2- اشتباه در ارزش معامله در صورتی که غبن فاحش باشد (ماده 416 قانون مدنی).

3- اشتباه در اوصاف مهم (غیر اساسی): اوصاف غیر اساسی مورد معامله چنانچه داخل در قلمرو تراضی طرفین گردد اگر مورد اشتباه قرار گیرد برای کسی که اشتباه کرده است حق فسخ ایجاد می کند(ماده 235 قانون مدنی).

4- اشتباه در اثر تدلیس، مگر تدلیس منجر به اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله شود، که در این صورت موجب بطلان عقد است

 

* اشتباهی که نه موجب بطلان است نه به مشتبه حق فسخ می دهد:

1- اشتباه در شخص طرف معامله در صورتی که شخصیت او علت عمده ی عقد نباشد (قسمت اول ماده 201 قانون مدنی).

2- اشتباه در ارزش معامله در صورتی که غبن فاحش نباشد.

3- اشتباه در انگیزه یا جهت معامله یا داعی و نیت‌های خصوصی و درونی: انگیزه طرفین از معامله هر چه باشد مادامی که مورد توافق طرفین قرار نگیرد تأثیری بر عقد نخواهد داشت مگر اینکه نامشروع باشد و به آن تصریح کنند(ماده 217 قانون مدنی).

4- اشتباه در اوصاف غیرمهم: وصف غیر مهم وصفی است که در جلب تمایل موثر نیست مثل رنگ عطر.

دیدگاه خود را بیان کنید