تمداد

تمداد,temdad,تست زنی هوشمند

تست زنی هوشمند

- بعد از خرید، این بسته ها به پنل تست زنی شما اضافه خواهد شد.
- برای دریافت مشاوره رایگان برای شرکت موفق در آزمون های حقوقی با 02537747172 تماس بگیرید.
- در صورت تلاش شما برای تست زنی طبق توصیه های انجام شده، موسسه تمداد موفقیت شما را تضمین می کند.


حقوق مدنی

حقوق مدنی


حاوی 2872 تست
199940 تومان

آئین دادرسی مدنی

آئین دادرسی مدنی


حاوی 1453 تست
98300 تومان

حقوق تجارت

حقوق تجارت


حاوی 1478 تست
101300 تومان

حقوق جزای عمومی

حقوق جزای عمومی


حاوی 901 تست
62700 تومان

حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای اختصاصی


حاوی 1059 تست
75300 تومان

آئین دادرسی کیفری

آئین دادرسی کیفری


حاوی 1691 تست
116500 تومان

متون فقه

متون فقه


حاوی 1287 تست
91500 تومان

حقوق اداری

حقوق اداری


حاوی 985 تست
68950 تومان

حقوق اساسی 1

حقوق اساسی 1


حاوی 841 تست
58870 تومان

حقوق اساسی 2

حقوق اساسی 2


حاوی 536 تست
37520 تومان

حقوق تعهدات

حقوق تعهدات


حاوی 1110 تست
77700 تومان