خرید تست های رشته های کارشناسی ارشد حقوق

تمداد,temdad,تست زنی هوشمند

تست زنی هوشمند

× - بعد از خرید، این بسته ها به پنل تست زنی شما اضافه خواهد شد.
- برای دریافت مشاوره رایگان برای شرکت موفق در آزمون های حقوقی با 02537747172 تماس بگیرید.
- در صورت تلاش شما برای تست زنی طبق توصیه های انجام شده، موسسه تمداد موفقیت شما را تضمین می کند.
حقوق خصوصی ۷,۵۲۷ تست

حقوق خصوصی

حاوی بسته های هوشمند

۵۵۴,۵۰۰ تومان
حقوق جزا و جرمشناسی ۵,۴۸۱ تست

حقوق جزا و جرمشناسی

حاوی بسته های هوشمند

۴۱۸,۵۰۰ تومان
حقوق بین الملل ۳,۷۲۶ تست

حقوق بین الملل

حاوی بسته های هوشمند

۳۴۱,۶۰۰ تومان
حقوق عمومی ۴,۸۶۴ تست

حقوق عمومی

حاوی بسته های هوشمند

۴۶۴,۶۰۰ تومان
حقوق بشر ۷,۸۹۷ تست

حقوق بشر

حاوی بسته های هوشمند

۶۵۱,۱۰۰ تومان
حقوق مالکیت فکری ۶,۰۳۱ تست

حقوق مالکیت فکری

حاوی بسته های هوشمند

۴۳۷,۵۰۰ تومان
حقوق محیط زیست ۳,۴۰۱ تست

حقوق محیط زیست

حاوی بسته های هوشمند

۳۱۲,۵۰۰ تومان
حقوق اقتصادی ۷,۵۲۷ تست

حقوق اقتصادی

حاوی بسته های هوشمند

۵۵۴,۵۰۰ تومان
حقوق تجارت بین الملل ۵,۹۲۲ تست

حقوق تجارت بین الملل

حاوی بسته های هوشمند

۴۴۷,۵۰۰ تومان
معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده و حقوق عمومی ۵,۴۸۱ تست
حقوق ارتباطات ۷,۸۹۷ تست

حقوق ارتباطات

حاوی بسته های هوشمند

۶۵۱,۱۰۰ تومان
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی ۴,۱۰۲ تست

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

حاوی بسته های هوشمند

۳۰۵,۰۰۰ تومان
حقوق خانواده ۵,۴۸۱ تست

حقوق خانواده

حاوی بسته های هوشمند

۴۱۸,۵۰۰ تومان
حقوق شرکتهای تجاری ۴,۱۰۲ تست

حقوق شرکتهای تجاری

حاوی بسته های هوشمند

۳۰۵,۰۰۰ تومان
فقه و حقوق اقتصادی ۷,۵۷۸ تست

فقه و حقوق اقتصادی

حاوی بسته های هوشمند

۵۵۶,۰۰۰ تومان
حقوق نفت و گاز ۵,۹۲۲ تست

حقوق نفت و گاز

حاوی بسته های هوشمند

۴۴۷,۵۰۰ تومان
حقوق مالی-اقتصادی ۷,۵۶۴ تست

حقوق مالی-اقتصادی

حاوی بسته های هوشمند

۵۵۶,۵۰۰ تومان
حقوق تجارت الکترونیکی ۶,۰۳۱ تست

حقوق تجارت الکترونیکی

حاوی بسته های هوشمند

۴۳۷,۵۰۰ تومان
مدیریت ثبت اسناد و املاک ۵,۴۸۱ تست

مدیریت ثبت اسناد و املاک

حاوی بسته های هوشمند

۴۱۸,۵۰۰ تومان